Sākums Anotācija Plāns Rezultāti Prasības Mācību materiāli

DATZ1039: DATORU TĪKLI II

Datorikas fakultātes kursa DatZ1039 : Datoru tīkli II apraksts

Par kursu

Kurss “Datoru tīkli II” ir balstīts uz Cisco “CCNA Maršrutēšana un Komutēšana: Maršrutēšanas un komutēšanas pamati” kursu. Tas ir otrais no četriem kursiem, kas ved uz “Cisco Certified Network Associate” (CCNA) sertifikāciju. Šis kurss koncentrējas uz sākotnējo maršrutētāju noskaņošanu, Cisco IOS programmatūras pārvaldi, maršrutēšanas protokolu noskaņošanu, TCP/IP, un pieejas kontroles sarakstiem (ACL). Studenti gūs iemaņas maršrutētāju noskaņošanā, Cisco IOS programmatūras pārvaldīšanā, maršrutēšanas protokolu noskaņošanā, un pieejas sarakstu veidošanā, kas kontrolē piekļuvi maršrutētājiem. Kurss satur teorētisku un praktisku eksāmenus

Studiju kursa nosaukumsDatoru tīkli II
Studiju kursa kodsDatZ1039
Zinātnes nozareDatorzinātne#
Kredītpunkti2
ECTS kredītpunkti3
Kopējais kontaktstundu skaits32
Lekciju stundu skaits28
Semināru un praktisko darbu stundu skaits4
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48
Kursa apstiprinājuma datums30.06.2018
Atbildīgā struktūrvienībaDatorikas fakultāte
Atbildīgais mācībspēksGuntis Bārzdiņš
Nozares atbildīgais mācībspēksJuris Borzovs


Kursa izstrādātājs(-i)
Dr.sc.comp.doc. Leo Trukšāns

Priekšzināšanas
DatZ1038, Datoru tīkli I [slēgts 03.09.2010]

Aizstātais(-ie) kurss(-i)
DatZ1089 [2DAT1049] Datorsistēmu uzbūve un datortīkli II

Studiju kursa kalendārais plāns

Ievads maršrutēšanā un pakešu pārsūtīšanā, L2
Statiskā maršrutēšana, L2
Ievads dinamiskajos maršrutēšanas protokolos, L2
Distances vektora maršrutēšanas protokoli, L2
RIP 1. versija, L2
VLSM un CIDR, L4
1. praktiskais darbs, P2
RIP 2. versija, L2
Ciešāks ieskats maršrutēšanas tabulā, L2
EIGRP, L4
Saites stāvokļa maršrutēšanas protokoli, L2
OSPF, L4
2. praktiskais darbs, P2

Studiju rezultāti

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti būs ieguvuši teorētiskas zināšanas par:
Maršrutēšanu, maršrutēšanas protokolu veidiem un pielietojumiem;
RIP, EIGRP un OSPF maršrutēšanas protokolu darbību.

Iegūtās iemaņas:
Cisco maršrutētāju noskaņošanā;
RIP, EIGRP un OSPF protokolu ieviešanā un diagnostikā;
Maza interneta veidošanā.
EQANIE: eb11, eb15, eb21, eb22, eb24, eb31, eb32, eb34, eb54, eb55, eb61, eb63

Studiju kursa nosaukumsDatoru tīkli II
Studiju kursa kodsDatZ1039
Zinātnes nozareDatorzinātne#
Kredītpunkti2
ECTS kredītpunkti3
Kopējais kontaktstundu skaits32
Lekciju stundu skaits28
Semināru un praktisko darbu stundu skaits4
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48
Kursa apstiprinājuma datums30.06.2018
Atbildīgā struktūrvienībaDatorikas fakultāte
Atbildīgais mācībspēksGuntis Bārzdiņš
Nozares atbildīgais mācībspēksJuris Borzovs


Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Izpildīti 11 mazie kontroldarbi (bez ietekmes uz gala vērtējumu)
2. Izpildīti 11 praktiskie darbi ar vismaz 40% vidējo atzīmi (vidējā atzīme dod 50% no vērtējuma)
3. Izpildīts eksāmens divās daļās ar vismaz 40% vidējo atzīmi (teorētiskā daļa – 25% no vērtējuma, praktiskā daļa – 25% no vērtējuma)
4. Izpildīta kursa atsauksmju anketa (Course Feedback, 0% no vērtējuma)
5. Aizpildīt LUIS anketu ar kursa novērtējumu (0% no vērtējuma)

Kontroldarbi tiek pildīti patstāvīgi saskaņā ar regulāru grafiku, praktiskie darbi notiek katrā nodarbībā, eksāmeni notiek iepriekš izziņotos laikos

Katra praktiskā darba vai eksāmena kārtošana ārpus tam paredzētā laika samazina tā rezultativitātes vērtību kopējās atzīmes aprēķinā divas reizes

Visu parādu kārtošana notiek iepriekš izziņotos laikos sesijā

Mācību materiāli

Obligāti izmantojamie informācijas avoti
Reģistrētajiem studentiem pieejamais oficiālais mācību materiāls Cisco akadēmijas lapā: http://cisco.netacad.net

Papildus informācijas avoti
Todd Lammle, Cisco Certified Network Associate Study Guide. Second Edition. – SYBEX Inc., 2000

Periodika un citi informācijas avoti
http://www.netacad.com